Giao dịch Cà phê Robusta qua sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Giao dịch Cà phê Robusta qua sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

  • March 8, 2019
  • By Admin: cafebozeman
  • Comment: 0

Bảng giá  cà phê

Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút
Cà phê Robusta
Kỳ hạn Giá Thay đổi (%) Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng
03/2019 1492 -1.609 50
05/2019 1504 -1.862 5880
07/2019 1517 -1.516 4002
09/2019 1533 -1.435 3280
01/2019 1566 -1.341 79
03/2019 1586 -1.135 165

Đặc tả hợp đồng

Ký hiệu hợp đồng RC
Đơn vị hợp đồng 10 tấn/Lot
Tháng giao hàng Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11
Loại tiền giao dịch VND
Bước giá
Đơn vị giao hàng N x 10 Lot (với N > 0 và là số nguyên)
Tiêu chuẩn chất lượng Theo tiêu chuẩn do MXV công bố
Giờ giao dịch 16:00 (ngày giao dịch) – 00:30 (ngày hôm sau)
Ký quỹ Theo quy định ký quỹ của MXV
Giới hạn vị thế – Đối với cá nhân: <= 500 lô mua ròng hoặc bán ròng.
– Đối với tổ chức: <=2000 lô mua ròng hoặc bán ròng.
– MXV có thể điều chỉnh vị thế theo điều kiện thực tế.
Cảng giao hàng Theo quy định của MXV
Ngày thông báo đầu tiên 05 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng giao hàng
Mức Ký quỹ bổ sung sau ngày thông báo đầu tiên đối với giao dịch thực hiện giao nhận hàng vật chất Thực hiện theo các hướng dẫn của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng 05 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng.
Ngày thông báo cuối cùng 04 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng
Ngày giao hàng Theo quy định của MXV
Phương thức giao hàng Giao hàng vật chất

Ghi chú: Các nội dung trong đặc tả hợp đồng có thể điều chỉnh theo thực tế áp dụng trong từng thời kỳ.

Tiêu chuẩn chất lượng

Trọng lượng mẫu: 300 gram
– Tỷ lệ tối đa hạt hỏng / trọng lượng: 3.00%
– Tỷ lệ tối đa tạp chất / trọng lượng: 0.50%
– Độ ẩm tối đa: 12.50%
– Tối thiểu 90% đối với loại sang 14
– Tối thiểu 96% đối với loại sang 12
Tiêu chuẩn chất lượng của cà phê Robusta được xác định dựa trên các chuẩn mực ngành, chuẩn mực quốc gia và chuẩn mực ISO quy định. Thông số kỹ thuật của cà phê Robusta sẽ được trung tâm kiểm định của MXV hoặc do MXV chỉ định đánh giá, xác nhận và tính toán dung sai cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của MXV.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

ĐC: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Website: http://dautuhanghoa.vn/

Leave Comments