Tương lai giá cả hàng hóa

Tương lai giá cả hàng hóa

  • March 6, 2019
  • By Admin: cafebozeman
  • Comment: 0

Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cả hàng hóa là thỏa thuận mua/bán một số lượng hàng hoá tại mức giá cụ thể được xác định theo cơ chế đấu thầu khớp lệnh trên Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Trong hợp đồng này, các tham số về số lượng, loại hàng hóa, ngày giao hàng, … được tiêu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.

Tiện ích

Tiện ích của giải pháp:
Công cụ hiệu quả giúp Khách hàng bao gồm: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hợp tác xã, … bảo hiểm rủi ro giá liên quan đến loại hàng hóa đang kinh doanh.
Hiện thực hóa lãi/lỗ bằng việc đóng vị thế trước ngày đáo hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế.
Sàn giao dịch hàng hoá thế giới là các Đối tác lớn và uy tín nên rủi ro Đối tác sẽ rất thấp.
Tiện ích khi giao dịch với Sacombank:
Cung cấp giá hàng hóa chính xác và kịp thời thông qua Hệ thống giao dịch điện tử.
Cung cấp thông tin về thị trường hàng hoá cho Khách hàng thông qua email, sms từ những nhà cung cấp thông tin hàng đầu như: Reuters, Bloomberg…
Cung cấp bảng tin phân tích thị trường hàng hóa hằng ngày.
Hỗ trợ tư vấn xu hướng giao dịch qua điện thoại.
Phí giao dịch cạnh tranh.
Thủ tục giao dịch đơn giản và tạo sự tiện lợi cho Khách hàng.
Giao dịch nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn thông qua Hệ thống giao dịch trực tuyến

Đặc tính

Hàng hóa giao dịch: cà phê Robusta, cà phê Arabica, cao su, đường, đồng, sợi, phôi thép, lúa mì,…
Mỗi loại hàng hoá sẽ được giao dịch trên Sàn giao dịch quốc tế tương ứng như: CME, CBOT, COMEX, ICE FUTURES US, ICE FUTURES EU, …
Khối lượng hàng hoá Khách hàng được phép giao dịch nằm trong phạm vi khối lượng hàng hóa của Giao dịch gốc (*) mà Khách hàng cung cấp
Khối lượng hàng hoá giao dịch được tính bằng lô. Đối với mỗi loại hàng hoá, một lô giao dịch sẽ được tính bằng một đơn vị cụ thể theo thông lệ quốc tế.
Thời hạn của giao dịch Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cả hàng hoá tối đa không quá thời hạn còn lại của Giao dịch gốc.
Khách hàng tất toán Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cả hàng hóa bằng cách thực hiện đối ứng một Hợp đồng tương lai giá cả hàng hóa với cùng loại hàng hóa, cùng số lượng, cùng tháng giao hàng, cùng một Sàn giao dịch, nhưng khác chiều mua/bán.
Nhằm đảm bảo việc tham gia các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng cần ký quỹ với số tiền phụ thuộc vào quy định của các Sàn giao dịch hàng hoá trong từng thời kỳ.
Phí giao dịch là phí mà Khách hàng phải thanh toán cho Sacombank được áp dụng cho từng lệnh đặt ngay sau khi lệnh được khớp.

(*) Giao dịch gốc: là Hợp đồng mua, bán hàng hóa được lập bằng văn bản, hợp pháp và chịu rủi ro giá cả hàng hóa mà Khách hàng cung cấp cho Sacombank.
Điều kiện và thủ tục

Điều kiện:
Có khả năng tài chính để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ thanh toán phát sinh có liên quan.
Cung cấp Giao dịch gốc còn hiệu lực.
Cung cấp đủ hồ sơ pháp lý.
Thủ tục:
Ký Hợp đồng nguyên tắc và Bản công bố rủi ro.
Ký Phiếu đăng ký giao dịch Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cả hàng hóa.
Ký quỹ theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. Website http://dautuhanghoa.vn/

Leave Comments